HAKKINDA
Geri dönüşüm ve artıma sektöründe ihtiyaç duyulan hizmeti karşılamak için 1991 yılında kurduğumuz firmamız Ardam Geri Kazanım adında hizmet vermektedir. 1991 yılından bu zamana kadar geçen sürede İnşaat ve Temizlik alanındaki yaptığımız işler ile sektörde uzman ve profesyonel firma haline geldik. Alanında uzman ekibimiz ve gelişen firmamız ülkemizde zamanla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için Geri Dönüşüm alanında hizmet vermeye başladı. Zamanla kirlenen çevremizi, Dünyamızı daha güzel bir yaşam standardı sağlaması için doğayı kirletmeden zarar vermedin evrensel atıkları geri dönüşüm ile değerlendirerek hem ülkemize hem milletimize hizmet sunuyoruz.
Firmamız tüm izin ve lisanslara sahip uzman çalışanlarıyla hizmetinize hazır.
Belirttiğimiz atık kodlarına sahip tüm atıklarınız için gerekli tüm hizmetleri veriyoruz.

Türkiye genelinde endüstriyel kuruluşlara, ulusal yönetmeliklere uygun olarak atıkların üretiminden bertarafına kadar olan tüm süreçlerde, bütüncül çözümler sunuyoruz.

Tehlikeli Atıkların ve Ambalaj Atıklarının Taşınması ve Geri kazanımı, Atık Yönetimi, Çevre Danışmanlık Hizmetleri.

Tehlikeli Atık Taşıma; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.

Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır

Günümüzde atıkların büyük bir bölümü geri dönüşüm yöntemleriyle üretime ve ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır. Atıkların çevre kirliliğine neden olmayacak biçimde geri kazanımı ve bertarafının gerçekleştirilmesi Çevre Mevzuatı kapsamında düzenlenmiştir.

Atıkların geri kazanımı sonucunda önemli oranda enerji ve ham madde tasarrufu sağlanmakta, bu sayede üretim maliyetleri düşmektedir.

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,

Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması

Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili genel usul ve esasların belirlenmesidir.